Problemy

Trudno jest określić cały wachlarz problemów, z jakimi można szukać pomocy psychoterapeutycznej. Cechą scalającą wszystkich ludzi zgłaszających się na psychoterapię jest subiektywne poczucie cierpienia oraz bezradność. Często towarzyszy temu silne pragnienie zmiany. Poniżej wymienię najczęściej spotykane problemy pacjentów w mojej pracy psychoterapeutycznej:

§ Doświadczanie przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej

§ Problemy emocjonalne

§ Kryzys osobisty walnuts-552975_1280

§ Utrata bliskiej osoby

§ Trudności w relacjach z innymi ludźmi

§ Silna reakcja na stres

§ Doświadczanie napięć i stresów

§ Trudności w odnalezieniu partnera lub utrzymaniu związku

§ Trudności z własną asertywnością, autonomią (niezależnością od innych).

§ Poczucie niezadowolenia z realizacji siebie i swoich możliwości.

§ Doświadczenie obniżonego nastroju które nie ma przyczyny i trwa co najmniej 2 miesiące