Pomoc

nuts-424766_1280Indywidualna pomoc psychologiczna/psychoterapeutyczna obejmuje :

§ Diagnozę psychologiczną dorosłych i młodzieży

§ Porady z zakresu psychologii i zdrowia psychicznego (służą uzyskaniu wiedzy która miałaby pomóc w poradzeniu sobie z obecnymi trudnościami),

§ Konsultacje psychologiczne (poprzedzają każdy rodzaj pomocy psychologicznej – mają na celu zdefiniowanie problemu oraz określenie strategii terapeutycznej),

§ Interwencję w sytuacjach kryzysowych (np. rozstanie z bliską osobą, przeżycie zdrady, śmierć kogoś bliskiego ),

§ Psychoterapię indywidualną krótko- i długoterminową w:

→ leczeniu nerwic, lęków i depresji

→ problemów emocjonalnych i osobowościowych

→ chorobach psychosomatycznych

→ zaburzeniach psychoseksualnych